CONDICIONS GENERALS DE VENDA

D’acord amb la reglamentació en vigor sobre la venda de viatges, aquest viatge es comercialitza a través de l’agència de viatges OUTNORDTRAVEL:

Casamanya Playground.S.L

NRT: L-712607-G

EDIF la Solana Pal B 1.1.

ERTS, LA MASSANA AD 400

PRINCIPAT D’ANDORRA

Tlf +376 670751

Mail: info@outnordtravel.com

Web: www.outnordtravel.com


 1. RESPONSABILITAT

OUTNORDTRAVEL, actua com a agència de viatges intermediària entre el client i els proveïdors de serveis contractats per aquesta per fer el viatge (transports, hotels, guies per a l’activitat, etc ..). És important destacar que els proveïdors de serveis contractats per OUTNORDTRAVEL sempre conserven la seva pròpia responsabilitat.

En cas d’esdeveniments imprevistos o circumstàncies imperioses que impliquin riscos en la seguretat de el viatge i els seus participants, OUTNORDTRAVEL es reserva el dret, abans de la sortida, durant el viatge, directament o a través dels seus guies, de modificar horaris o rutes planificades sense que el client pugui reclamar cap compensació. Cada participant ha de ser conscient que pot córrer riscos de qualsevol tipus a causa de les condicions locals (distància dels centres mèdics, manca de mitjans de comunicació, males condicions de certes infraestructures …). El participant / client les assumeix en el seu nom i en nom dels seus beneficiaris, amb ple coneixement dels fets i eximeix de qualsevol responsabilitat a l’agència de viatges OUTNORDTRAVEL .

Una bona condició física i predisposició a una bona convivència són actius essencials per aconseguir el tipus de viatge que oferim. Pel que fa a les activitats que s’inclouen en els diversos programes, l’Agència confirma que es realitzen amb guies o serveis professionals. En el cas que el client realitzi o contracti activitats diferents a aquestes, OUTNORDTRAVEL o els guies de viatges contractats per aquesta, no seran responsables en cap cas de les esmentades activitats.

 1. SOL·LICITUD DE RESERVA
 1. El viatger que desitgi contractar un viatge combinat o paquet turístic ha de realitzar una «sol·licitud de reserva» mitjançant la fitxa d’inscripció.
 2. Després d’aquesta sol·licitud, l’agència es compromet a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la reserva.
 3. Si el viatger sol·licita l’elaboració d’una proposta d’un viatge combinat a mida, l’agència podrà exigir l’abonament d’una quantitat per a la confecció de el projecte. Si el viatger accepta l’oferta de viatge combinat elaborada per l’agència, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge.
 4. Si l’agència ha acceptat gestionar la reserva serà responsable dels errors tècnics que es produeixin en el sistema de reserva que li siguin atribuïbles i dels errors comesos durant el procés de reserva.
 5. L’agència no serà responsable dels errors de la reserva atribuïbles al viatger o que siguin causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.
 1. CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

La formalització del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és d’obligat compliment per a ambdues parts.Aquest s’enviés per mail un cop rebuda la fitxa d’inscripció emplenada i signada així com el pagament del 40% de la reserva de el viatge.

 1. CALENDARI DE PAGAMENT
 1. El pagament de l’import restant s’ha d’efectuar com a molt tard 60 dies abans de la sortida, llevat que en el contracte de viatge combinat s’estableixi un calendari de pagaments diferent.
 2. Si el viatger no compleix amb el calendari de pagaments, l’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la resolució del viatge pel viatger abans de la sortida prevista a la clàusula següent.
 1. CLÀUSULA RESOLUCIÓ CONTRACTE PER PART DEL VIATGER

El viatger podrà resoldre el contracte en qualsevol moment previ a l’inici de el viatge i en aquest cas, l’agència aplicarà les condicions de cancel·lació següents:

Despeses de Penalització: el 20% del total per Despeses d’Administració abans de 90 dies, el 40% del total de el viatge si es produeix entre 90 dies i 60 dies i de el 100% si es produeix a 60 dies o menys de la data de sortida o si el client no es presentés a la sortida.

El viatger podria cedir la seva plaça a una altra persona perquè viatgés al seu lloc.

 1. CANCEL·LACIÓ DE VIATGE PER L’ORGANITZADOR ABANS DE LA SORTIDA DE EL VIATGE

Si l’agència organitzadora cancel·la el contracte per causes no imputables al viatger, hauran de reintegrar la totalitat dels pagaments realitzats pel viatger en un termini no superior a 14 dies naturals des de l’acabament del contracte.

La realització d’aquest viatge requereix un mínim de persones (aquest nombre depèn del que es contracti a la reserva). Si no s’arriba a aquest mínim, l’agència té dret a anul·lar el viatge fins a 30 dies abans, reemborsant a el consumidor el total de les quantitats abonades per aquest, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals, sense que el client tingui cap tipus d’indemnització .

Si el viatge es cancel·la per causes majors (pandèmia, epidèmies, catàstrofes naturals, etc ..) que no siguin decisió de l’agència, OUTNORDTRAVEL no serà responsable de la cancel·lació.

 1. TRÀMITS:

Es requereix que compleixi amb la pòlissa i les reglamentacions de salut en tot moment durant el viatge. En cap cas, OUTNORDTRAVEL podrà reemplaçar la seva responsabilitat individual d’obtenir tots els tràmits previs a la sortida (passaport, visat, llibre de vacunes, …) i durant tot el viatge, incloses les formalitats duaneres del país que regula l’exportació d’objectes. Tota la informació pràctica lliurada després del registre es proporciona només amb finalitats informatives i no pot comprometre la nostra responsabilitat.

L’incompliment d’aquestes normes, la impossibilitat de presentar els documents en regla el dia de la sortida, o qualsevol demora (fins i tot com a resultat d’un cas de força major durant el transport aeri, ferroviari o terrestre del qual no som proveïdors), implica la seva exclusiva responsabilitat i els costos incorreguts per vostè.

 1. ASSEGURANÇA:

OUTNORDTRAVEL està assegurat en responsabilitat civil professional amb CATALANA OCCIDENT. No obstant això, OUTNORDTRAVEL no pot reemplaçar la responsabilitat civil individual que cada participant ha de tenir. A més, és essencial estar cobert per una assegurança multirisc: despeses de cancel·lació, socors i repatriació durant el viatge, despeses mèdiques, robatori d’equipatge, etc. OUTNORDTRAVEL ofereix la possibilitat a cada participant de subscriure en el moment de la seva inscripció a un contracte multirisc amb la companyia d’assegurances Intermundial. S’ha d’enviar una còpia de les condicions generals d’aquesta assegurança a cada participant que s’hagi subscrit (adjunt amb la factura). Aquesta assegurança multirisc pot cobrir la cancel·lació (vegeu condicions en el següent punt), pèrdua, robatori o danys a l’equipatge; assistència, costos d’investigació, repatriació i despeses mèdiques a l’estranger, responsabilitat civil individual.

Recomanem encaridament la contractació d’aquesta assegurança. S’ha estudiat especialment per adaptar-se a les condicions dels viatges que proposem. Si no se subscriu a aquesta assegurança, li demanarem abans de la seva partida una descàrrega de responsabilitats i les garanties de la seva assegurança personal. També, necessitarem la seva informació de contacte completa perquè puguem actuar en cas d’emergència. En el cas que el seu contracte d’assistència personal no inclogui suficients garanties per intervenir, estem obligats a sol·licitar la nostra assistència, i vostè està en aquest cas obligat a assumir la totalitat de les despeses. En qualsevol cas, recordeu que ha de portar amb vostè durant tot el viatge una còpia del nostre contracte (o, si s’escau els detalls de la seva assegurança personal), ja que són responsables d’informar companyia d’assegurances de qualsevol incidència (els nostres socis locals els ajudaran en aquest procés).

 1. TRANSPORT AERI:

OUTNORDTRAVEL no és responsable de la reserva i compra de bitllets d’avió o qualsevol càrrec addicional per viatges entre la seva llar i l’aeroport de sortida. Us recomanem que no compri bitllets no reemborsables o no modificables i eviti cites importants el dia anterior o posterior al seu viatge.

 1. EQUIPATGE:

Durant els vols aeris, el seu equipatge està sota la responsabilitat de l’aerolínia. Qualsevol disputa durant aquestes transferències ha de ser resolta directament entre el client i el transportista. Per a la resta del viatge, el seu equipatge roman sota la seva pròpia responsabilitat.

 1. RECLAMACIONS:

El consumidor està obligat a comunicar amb la major brevetat possible al prestador de què es tracti, qualsevol incompliment en l’execució dels serveis de forma fefaent, així com a posar-ho en coneixement de l’agència a la major brevetat possible. Les accions de reclamació prescriuen en el transcurs de 2 anys.

 1. FUR JUDICIAL:

Les dues parts amb renúncia del seu fur propi, se sotmeten amb exclusivitat a la Legislació Andorrana i als tribunals d’Andorra en qualsevol litigi que sorgís de la interpretació i el compliment d’aquest contracte.